Se caută HR Asisstant

SALES CONSULTING is the human resources company with more than 10 years experience in this field, structured on 3 main domains/directions of activities: personnel recruitment and selection, assessment centers and personnel leasing (www.salesconsulting.ro).

HR Assistant

Location: Cluj-Napoca

If you are interested in developing a career in the Human Resources field, we are looking for new colleagues.

Responsibilities:

 • identify and select potential candidates depending on candidate profile and job vacancy expectations, using different tools: recruitment sites, networking, recommendations, social and professional networks, executive search, head hunting;
 • schedule candidate interviews;
 • participate in face to face interviews and conducting both phone and face-to-face interviews;
 • manage multiple recruitment projects for different clients and different industries;
 • realizing CV’s in a standard format and creating the candidate’s profile;
 • offering feedback to candidates included in the selection processes;
 • preparing recruitment and selection reports for clients.

Requirements:

 • fluent knowledge of English;
 • proficiency using Microsoft Office applications (e.g. Excel, Word);
 • strong written and oral communication skills;
 • detail-oriented, organized, flexible, able to set priorities and juggle multiple demands.

Send your CV: bianca.garoiu@salesconsulting.ro.

Take your opportunity!

AEGON caută Specialist Administrare Personal

Post disponibil la AEGON în departamentul HR: Specialist Administrare Personal.

 

Responsabilități:

Activități de administrare personal:

 1. Realizează activitățile legate de contractul de muncă și dosarul de personal al angajaților;
 2. Întocmește adeverințe și urmărește circuitul documentelor până la predarea către salariat;
 3. Operează în programul REVISAL și raportează online modificările survenite;
 4. Întocmește și actualizează baza de date cuprinzând salariații;
 5. Urmărește modificările legislative privind codul muncii, tichetele de masă și orice alte noi prevederi ce apar în legatură cu relațiile de muncă;

Salarizare si beneficii

 1. Calculează salariile și întocmește lunar statele de plată; realizează și distribuie la cerere fluturași de salariu;
 2. Menține relația cu furnizorii de beneficii și administrează implementarea beneficiilor în companie;
 3. Întocmește situația cu necesarul de tichete de masă, comandă și distribuie tichetele de masă;
 4. Preia, îndosariază și urmărește cererile de concedii de odihna și concediile medicale; realizează pontajul;
 5. Urmărește situația concediilor de boală și raportează concediile la CASS, în termenul legal;
 6. Întocmește raportările statistice lunare, trimestriale și anuale solicitate de Institutul Național de Statistică.

Medicina muncii, protecția muncii și PSI

 1. Urmărește realizarea controalelor medicale la angajare și cele periodice, anuale;
 2. Urmărește efectuarea  trimestrială a instructajelor de protecția muncii și PSI;
 3. Menține relația cu furnizorii de servicii de medicina muncii, protecția muncii, PSI și alte tipuri de servicii

 

Profil candidat:

 • Studii superioare: licențiat;
 • Experiență de minim 3 ani în administrare de personal;
 • Bună cunoaștere a reglementărilor ITM cu privire la documentele necesare spre a fi înregistrate precum și termenele de depunere a documentelor;
 • Certificat de calificare profesională – Inspector Resurse Umane;
 • Bună cunoaștere a legislației din domeniul dreptului muncii;
 • Bună cunoaștere a MS Office (Word, Excel);
 • Limba engleză: nivel mediu.

Trimite CV-ul tău la adresa: roxana.indre@aegon.ro

Se caută interni în domeniul IT la Yardi

Paid Summer Internship in IT at Yardi Romania

Are you ready for a hands-on experience? As an intern at Yardi Romania you’ll be involved in the development of functional and performance enhancements for our existing products. Yes, you heard it right, real projects! Not to mention that you’ll be coached by our lead software developers.

We’re looking for 15 students to join our 3-month Paid Summer Internship in IT.

Which technology would you like to master?

 • C# .NET (Web)
 • Perl (Web)
 • Swift (iOS)
 • Java (Android)
 • Oracle, MS SQL Server (DBA)
 • Linux (DevOps)

Period: July – September 2016

Schedule: 8h/day, 5 days/week

Being paid is just one of the perks of becoming a Yardi Intern. Besides striking up good friendships with senior IT people, you will also have the chance to be considered for full-time employment.  Last year, 7 out of 10 interns got hired.

Apply by filling out the application form or sending your CV to jobscluj@yardi.com. Please mention the internship program you wish to be considered for.

Application deadline: May 20, 2016.

_________________________________________________________________________

Yardi Romania is part of Yardi Systems, Inc., an American company founded in 1984 that has grown to become the leading provider of software solutions for the real estate industry, employing over 4,500 people worldwide. Our development center in Cluj is the third largest Yardi office in the world, counting over 650 employees.

Yardi

 

Se caută absolvent pentru departamentul de financiar-contabil

Candidatul ideal

Absolvent al Facultății de Știinte Economice și Gestiunea Afacerilor – Universitatea Babeș-Bolyai Cluj-Napoca – Secţiile Contabilitate şi Informatică de Gestiune;

Descrierea jobului

Responsabilităţi aferente departamentului financiar-contabil:

 • preluarea/verificarea documentelor contabile şi a situaţiilor solicitate prin notificarea de deschiderea a procedurii;
 • preluarea evidenţei financiar-contabile a societăţilor (unde este cazul) şi iniţializarea balanţei financiar-contabile aferentă lunii în care s-a dispus deschiderea procedurii;
 • întocmirea balanţei financiar-contabile la data închiderii procedurii;
 • organizarea şi conducerea contabilităţii societăţilor aflate în administrare, prin respectarea actelor normative privind organizarea şi conducerea contabilităţii;
 • coordonarea personalului responsabil cu organizarea şi conducerea contabilităţii societăţilor (unde nu s-a preluat evidenţa contabilă) aflate în perioada de observaţie sau de reorganizare (prin note interne);
 • întocmirea şi depunerea declaraţiilor aferente obligaţiilor către bugetul de stat şi bugetul asigurărilor sociale de stat;
 • întocmirea şi depunerea declaraţiei privind impozitul pe profit;
 • întocmirea statelor de plată lunare şi a fişelor fiscale anuale;
 • întocmirea şi depunerea bilanţului contabil, a raportărilor semestriale sau a declaraţiei privind starea de faliment la termenele prevăzute de legislaţia în vigoare;
 • întocmirea şi depunerea declaraţiilor aferente impozitelor şi taxelor locale;
 • întocmirea situaţiei şi virarea către Uniune a procentului de 2% din sumele recuperate în cadrul procedurilor de insolvenţă la termenul stabilit de Legea nr. 85/2006, cu modificările şi completările ulterioare;
 • pregătirea documentelor necesare deschiderii contului unic al procedurii;
 • întocmirea instrumentelor de plată precum şi urmărirea scadenţelor unde este cazul (ptr. CEC,BO) şi depunerea acestora la bancă.

Atribuţii în colaborare cu departamentul juridic:

 • întocmirea raportului asupra cauzelor şi împrejurărilor care au dus la apariţia stării de insolvenţă – partea economică (analiza economico-financiară a societăţii);
 • întocmirea situaţiilor privind încasările şi plăţile efectuate în/din averea debitoarei pentru fiecare termen dat de judecătorul sindic, precum şi pentru raport final;
 • întocmirea raportului financiar pentru societăţile aflate în reorganizare;
 • întocmirea raportului fonduri pentru distribuirile de sume;
 • urmărirea modificărilor patrimoniale conform contractelor încheiate;
 • urmărirea evidenţei retribuţiei aprobate pentru administratorul/lichidatorul judiciar;
 • urmărirea recuperării sumelor avansate de administratorul/lichidatorul judiciar pentru plăţi aferente procedurii acolo unde societăţile debitoare nu dispun de resurse monetare la data deschiderii procedurii;
 • urmărirea încasării debitorilor.

Atribuţii în colaborare cu departamentul marketing-vânzări:

 • asigurarea informaţiilor cu privire la activele existente în evidenţa contabilă;
 • preluarea informaţiilor cu privire la activele vândute şi înregistrare în evidenţele contabile a modificărilor patrimoniale;
 • înregistrarea/actualizarea în evidenţa contabilă a inventarelor anuale şi a inventarelor efectuate la data deschiderii procedurii de faliment;
 • urmărirea încasării contravalorii bunurilor vândute în cadrul licitaţiilor organizate sau prin negociere directă.

Descrierea companie

SOLVENDI S.P.R.L- Societate de Practicieni În Insolvență gestionează proceduri de anvergură cu probleme deosebit de complexe atât economice, cât și juridice, sociale, etc.
Principalele servicii pe care societatea noastră le oferă în cadrul procedurilor de insolvență instrumentate în temeiul dispozițiilor din Legea nr. 85 / 2006 pot fi sintetizate după cum urmează:
- examinarea activității debitorului și întocmirea unui raport amănunțit asupra cauzelor și împrejurărilor care au dus la apariția stării de insolvență;
- supravegherea operațiunilor de gestionare a patrimoniului debitorului;
- conducerea integrală sau parțială a activității debitorului;
- elaborarea planului de reorganizare a activității debitorului;
- supravegherea atentă a implementării planului de reorganizare și intervenția promptă acolo unde este cazul;
- întocmirea rapoartelor de evaluare a bunurilor debitorului în vederea elaborării planului de reorganizare sau în vederea lichidării acestora în cazul falimentului;
- valorificarea bunurilor în cadrul unui sistem de marketing propriu în condiții de maximizare a averii debitorului;
- recuperarea creanțelor debitorului în cadrul unui sistem bine organizat și eficient;
- soluții inovatoare cât privește vânzările în bloc, fuziunea ca și componentă a planului de reorganizare sau emiterea de titluri de valoare în cadrul procedurii de insolvență;
Serviciile oferite de societatea noastră în cadrul procedurii de lichidare în condițiile Legii nr. 31/1990 privind societățile comerciale, republicată cu modificările și completările ulterioare, vizează în principal:

 • preluarea gestiunii societății imediat după numire;
 • efectuarea inventarului și a bilanțului de deschidere a procedurii de lichidare;
 • efectuarea bilanțului de mediu;
 • valorificarea imobilelor și bunurilor mobile din averea debitorului în condițiile specifice prevăzute de Legea nr. 31/1990 privind societățile comerciale.