Internship la EPMC Consulting

EPMC Consulting, firmă cu peste 7 ani de experiență în piață și cifre interesante. Și-au început activitatea oferind servicii de consultanță şi de realizare a documentaţiilor specifice pentru actele de reglementare necesare protecţiei mediului în cadrul unei investiţii, iar astăzi au capacitatea de a elabora proiecte complexe de infrastructură de mediu: asistență tehnică și management de proiect pentru extinderi și modernizări în infrastructura de apă și apă uzată, sisteme integrate de management al deşeurilor, reabilitare situri contaminate, reabilitări de zone industriale şi pregătirea structurii de sprijinire a afacerilor sau pentru noi activități.

Se caută 2 persoane pentru un internship pentru aproximativ 1-2 luni, cu posibilitate de angajare, pentru a completa echipa de administrație publică. 

 

Ce va trebui să realizezi?

 • identificarea anunțurilor publicate pe Website-urile oficiale (de exemplu e-licitatie.ro) privitoare la contractele de achiziții publice specifice firmei;
 • procurarea documentației de atribuire de la autoritățile contractante;
 • analizarea și clarificarea condițiilor de participare la procedura de achiziție;
 • întocmirea documentației cerută prin caietul de sarcini, fișa de date;
 • completarea formularelor aferente licitației;
 • participarea la elaborarea ofertei;
 • verificarea documentelor de calificare;
 • depunerea la sediul autorității contractante a documentelor solicitate pentru atribuirea contractului de achiziției;
 • acordarea de consultanță în domeniul achizițiilor publice pentru clienții firmei: elaborarea de documentații de atribuire, formularea răspunsurilor la clarificări;
 • întocmirea dosarului de procedură de achiziție publică;
 • organizarea și arhivarea documentelor aferente activității desfășurate.

 

Constituie un plus:

 • studii superioare: juridice, economice, administrative, tehnice;
 • abilități de utilizare MS Office (Word, Excel, Power Point, Outlook);
 • abilități organizatorice, interrelaționare și negocierea situașiilor problematice;
 • disponibilitatea la deplasări.

 

Constituie avantaj:

 • participarea în proiecte finanțate din fonduri UE, experiență în management de proiect;
 • certificare în achiziții publice și management de proiect;
 • experiență în elaborarea documentațiilor de atribuire pentru contracte de lucrări.

 

Trimite CV-ul tău sau întrebările tale la florin.somodi@epmc.ro .

Take the opportunity!

Leave a Reply