staff@osecluj.ro

Metodologia de organizare şi desfăşurare a Programului Tabere Studenţeşti 2012

Autoritatea Naţională pentru Sport şi Tineret (ANST) a publicat Metodologia privind repartizarea locurilor în taberele studenţeşti pe perioada vacanţei de vară 2012, pentru studenţii înscrişi la cursurile de zi în instituţiile de învăţământ superior de stat, Regulamentul de tabără şi Ordinul privind aprobarea Metodologiei.

Link Metodologie aici.

Link Regulament de tabără.

Link Ordinul privind aprobarea Metodologiei.

Cum se pot inscrie studentii?

Prin completarea si depunerea unei cereri tip, direct la secretariatele facultatilor in perioada 19 – 25 iunie 2012 [Cererile tip se vor gasi in secretariatele facultatilor].

Cererile vor fi semnate de studenti si vor fi insotite de documentele justificative care atesta implicarea  in activitati extracurriculare si vor primi un numar de inregistrare de la facultati.

Categoriile de studenti beneficiari ai taberelor studentesti sunt:

a) cazurile sociale – studentii orfani de ambii parinti, cei proveniti din casele de copii sau plasament familial si cei care beneficiaza de burse sociale, reprezentand 15% din locurile repartizate universitatiilor.

b) studentii cu rezultate deosebite obtinute la invatatura in anul precedent de scolarizare, in pondere de minim 80%, cei care au avut activitati in cadru organizat al universitatilor, la diverse manifestiri culturale, artistice, stiintifice si sportive, in pondere de maxim 20%;

c) studentii care activeaza in cadrul Caselor de Cultura ale Studentilor care s-au evidentiat prin activitati cultural-artistice desfasurate, care vor fi selectati de catre Casele de Cultura ale Studentilor.

d) studentii implicati in actiuni de voluntariat, activitati si proiecte studentesti, manifestari culturale, stiintifice si sportive realizate in cadrul asociatiilor si federatiilor studentesti.

 


Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *